Over abonnementen

Er zijn twee soorten abonnementen beschikbaar. Met een Professional abonnement krijgen maximaal vijf (5) benoemde en geregistreerde gebruikers toegang tot het abonneegedeelte. 

Een Enterprise abonnement geeft alle geregistreerde gebruikers in uw organisatie toegang tot het abonneegedeelte (gebaseerd op de e-maildomeinnaam, bijv. @bedrijf.nl).

 

Tarieven
De kosten voor een Professional abonnement zijn afhankelijk van het aantal benoemde gebruikers dat toegang moet hebben (2-5). De kosten voor een Enterprise abonnement (6 of meer gebruikers) zijn gebaseerd op een vast tarief, onafhankelijk van het aantal gebruikers.

Stuur tarieven

 

Vaste abonnementsperiode
Alle VPPipeline-abonnementen zijn gebaseerd op een vaste periode van één jaar (365 dagen). De abonnementsperiode gaat onmiddellijk in nadat uw orderbevestiging is ontvangen.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor abonnementen en/of prijzen in te trekken of te wijzigen. Dit is niet van invloed op abonnementen waarvoor u al hebt betaald, tenzij wij om de een of andere reden een abonnement intrekken omdat wij niet in staat zijn dat abonnement te vervullen, in welk geval de bepalingen voor restitutie en annulering (zie hieronder) van toepassing zijn.

Betaling
Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u van ons de factuur en een kopie van onze gebruiksvoorwaarden.

Verlenging van abonnement
Twee maanden vóór de vervaldatum ontvangt u een waarschuwingsbericht dat uw abonnement gaat vervallen. Verlenging van het abonnement vindt alleen plaats op uw schriftelijke verzoek.

Restitutie en annulering
Zodra wij uw abonnement en betaling hebben geaccepteerd, kan uw abonnement niet worden geannuleerd tot aan het einde van de vaste abonnementsperiode. Indien u wilt annuleren na de vaste abonnementsperiode kunt u ons dat laten weten door contact op te nemen met de supportdesk van VPPipeline (zie de contactgegevens boven aan deze pagina).
Wij kunnen niet tot restitutie van betaling overgaan tenzij: 

(a) wij niet is staat zijn uw abonnement te vervullen. Indien dit het geval is, kan een evenredige restitutie voor het resterende deel van uw vaste abonnementsperiode worden verstrekt;

b) er uitzonderlijke omstandigheden zijn, die wij van geval tot geval zullen beoordelen. Als wij dan besluiten dat sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, kunnen wij, naar ons redelijke goeddunken, u een evenredige restitutie verstrekken.

Wij kunnen uw abonnement onmiddellijk annuleren zodra u uw verplichtingen uit hoofde van de gebruiksvoorwaarden niet nakomt, met inbegrip van elk geval waarin wij nog geen betaling hebben ontvangen die u verschuldigd bent. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om contact met u op te nemen voordat uw abonnement wordt geannuleerd.

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Wij verzoeken u aandacht te besteden aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van VPPipeline.

Supportdesk van VPPipeline:

Vlamoven 34
6826 TN Arnhem
Nederland
+31 (0)26 3 633 633
vppipeline@vpperform.com